Kontakt

ING Bank Śląski o/Bielsko Biała
Numer konta:
49 1050 1070 1000 0022 6906 4552
koniecznie z dopiskiem : Robert Wilk